JEST PUSTY
TWÓJ KOSZYK
Koszyk jest pusty.

Polityka prywatności serwisu NaturalnieDlaDziecka.pl

2018-05-24NaturalnieDlaDziecka.pl
 1. Ochrona danych osobowych:

 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej, sklepu internetowego (zwanych dalej Sklepem Internetowym) w domenie www.naturalniedladziecka.pl. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych w Sklepie jest:
  Naturalnie Dla Dziecka Joanna Niemyjska
  ul. Jeleniogórska 3
  87-100 Toruń
  NIP: 8762240735
  REGON: 360225208 - (zwanym dalej Firmą)
  Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Sklepu Internetowego, Firma opracowała wewnętrzne procedury, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Sklepu Internetowego.
  1. Firma stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Dodatkowo Sklep Internetowy został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług oferowanych przez Sklep Internetowy, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Użytkownika. Dodatkowo Sklep Internetowy jest wspierany przez firmę Thinq sp. z o.o, ul. Wielka 21, 61-775 Poznań opiekującą się danymi strony.
  2. Dane osobowe Użytkownika Sklepu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
  3. Sklep Internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, tj.:
  1. nazwa użytkownika,
  2. adres e-mail,
  3. imię i nazwisko,
  4. nazwa firmy,
  5. NIP,
  6. adres/numer domu/lokalu,
  7. numer telefonu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z Firmą, złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania współpracy z Firmą.
 6. Firma może zbierać dane osobowe podane w formularzach przez Użytkowników i przetwarzać w celu:
  1. dokonania procesu rejestracji w Sklepie Internetowym,
  2. tworzenia konta do logowania w Sklepie Internetowym,
  3. realizacji zamówień,
  4. kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie,
  5. rozpatrywania reklamacji,
  6. odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników,
  7. do celów podatkowych i rachunkowych.
 7. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
 8. Dane osobowe pozostawione w Sklepie Internetowym, Firma nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator danych Firma Naturalnie Dla Dziecka Joanna Niemyjska zapewnia Użytkownikowi Sklepu Internetowego dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu lub kontakcie telefonicznym.
 10. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Firmę narusza przepisy RODO, Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Sklepu Internetowego. O wszelkich zmianach Firma będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.