JEST PUSTY
TWÓJ KOSZYK
Koszyk jest pusty.

Regulamin sklepu internetowego NaturalnieDlaDziecka.pl

2014-04-08NaturalnieDlaDziecka.pl
 1. Właścicielem sklepu internetowego www.naturalniedladziecka.pl jest firma NaturalnieDlaDziecka Joanna Niemyjska z siedzibą w Toruniu, ul. Jeleniogórska 3, e-mail:biuro@NaturalnieDlaDziecka.pl, NIP: 876-224-07-35.
 2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.naturalniedladziecka.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 4. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 5. Numer konta bankowego: 33 1160 2202 0000 0001 9638 9902 Joanna Niemyjska
 6. Przyjęcie i realizacje zamówienia

 7. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 8. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozstrzygnięcie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Oferta handlowa sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 11. Koszt dostarczenia przesyłki wyliczany jest indywidualnie w zależności od rodzaju i wagi towaru.
 12. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić Kupującemu realizację zamówienia drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 13. Terminy realizacji zamówień dostępnych na magazynie wynoszą od 1 do 5 dni. W przypadku produktów wymagających zamówienia termin może zostać wydłużony. Kupujący zostanie o tym poinformowany.
 14. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT na życzenie klienta.
 15. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego, lub po uzgodnieniu innej formy płatności.
 16. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 17. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie przez NaturlanieDlaDziecka wszelkiej dokumentacji związanej z procesowaniem zamówienia (zamówienie, faktura VAT, faktura proforma) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

  Gwarancja i reklamacje

 18. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 19. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 20. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 21. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 22. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 23. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 24. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT jeśli Kupujący ją otrzymał.

  Postanowienia końcowe

 25. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 26. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 28. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 29. Informacje dodatkowe:

Koszty i warunki dostawy

Formy i warunki płatności